Sa iskustvom od preko devedeset godina rada, kompanija RINIERI je danas jedna od vodećih u proizvodnji mehanizacije i opreme za obradu vinograda, voćnjaka i uredjivanje zelenih površina.

Široki asortiman mehanizacije koju RINIERI ima u svojoj ponudi sigurno je jedan od najobuhvatnijih na tržištu, i sastoji se od šest različitih kategorija:

  • Mehanizacija za unutar-rednu obradu i ekološku kontrolu korova u vinogradima i voćnjacima obuhvata devet različitih modela, i to su: AI, FS, FS-A, EL, EL-A, ELX, EP, E-DUE, i VELOX, namenjeni i prilagodjeni različitim tipovima sadnje i obrade zemljišta izmedju biljaka.
  • Oprema za održavanje biljaka u vinogradima i voćnjacima, kao što su: mašine za zelenu rezidbu, defoljatori, unutar-redni trimeri i mašine za orezivanje.
  • Mehanizacija za obradu zemljišta kako u vinogradima i voćnjacima tako i u otvorenim poljima, koja obuhvata kultivatore, vibrokultivatore, podrivače sa depozitorom za djubrivo i areatore.
  • Dvadeset i šest različitih modela malcera/mulcera predvidjenih za korišćenje na različitim terenima, od travnjaka do upotrebe u šumarstvu, a najveći broj njih namenjen je za rad u voćnjacima i vinogradima.
  • Mulceri na hidrauličnoj ruci i trimeri za žive ograde za traktore od 15 do 200 KS.
  • Traktorski viljuškari nosivosti od 800 do 2000 kg.


Pored ovoga, u 2014. godini RINIERI je predstavio i Električne makaze za orezivanje, model IRON 400, namenjene profesionalnim orezivačima.
Sve mašine Kompanije RINIERI su projektovane i proizvedene u pogonima kompanije u Forliju, imaju certifikate kvaliteta Evropske unije i uskladjene su sa svim propisima o bezbednosti EU.
S ponosom se može istaći da zahvaljujući visokom kvalitetu svih proizvoda, kao i profesionalizmu svih zaposlenih radnika, danas Kompanija Rinieri izvozi svoje proizvode u više od 50 zemalja širom sveta.