AD-12 je hidraulični plug povezan sa 3 potpuno nezavisne tačke hidrauličnim distributerom za okopavanje vinograda.Idealan je za rad u uskim redovima vinograda.

OVDE možete preuzeti katalog u PDF formatu