AI 15 je hidraulični plug povezan sa 3 potpuno nezavisne tačke sa hIdrauličnim distributerom za okopavanje vinograda. Moguće je montirati jedan ili dva prednja pluga, u cilju povećanja radne površine.

OVDE možete preuzeti katalog u PDF formatu

Ovde možete pogledati video